Бонусом до курсу з основ MySQL розповів про рівні ізоляції транзакцій і MVCC. Записи лекцій:

1) ACID, транзакції, рівні ізоляції.


2) Multiversion Concurrency Control (MVCC), LOCK TABLES, SELECT FOR UPDATE